DNC Webfabrika’un genel Hüküm ve Koşulları

 • Bir tarafta Florya Caddesi,iç sokak 8/2 Villa Mert Florya Şenlikköy Bakırköy adresinde mukim DNC Webfabrika ile diğer tarafta Müşteri arasinda aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiya duyduğu Web tasarımının ve Reklam danismanliginin DNC Webfabrika tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Sözlesme süresi 12  Ay olarak belirlenmiştir, ve bu süre içinde seçilen Paket´ler dahilinde tüm hizmetleri kapsamaktadır.

MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

Müşteri hosting hizmetini ve domain tescilini DNC Webfabrika’den talep ederse ücret web tasarım hizmet bedeline ilave edilecektir.

MÜŞTERİ, DNC Webfabrika  tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının DNC Webfabrika’ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca web sitesinin tasarımının kopyalanarak bir başka sitede kullanılması DNC Webfabrika’nin yazılı iznine bağlıdır.

MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, DNC Webfabrika’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında DNC Webfabrika mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı DNC Webfabrika’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Sözleşme sonucu

DNC Webfabrika ile yapılan sözleşme, imzadaki (tablet veya kağıt üzerinde dijital sözleşme) veya imzalı sözleşmenin faks / e-posta / posta yoluyla veya online sipariş ve DNC Webfabrika tarafından verilen sipariş teyidi ile gerçekleşir.

Sözleşme metninin saklanması

Çevrimiçi sözleşme durumunda, siparişin sözleşme metni web üreticisi tarafından saklanır.

Veriler

Müşteri, web üreticisini sağlanan verilerle ilgili tüm üçüncü taraf hak taleplerinden muaf tutar. Veri kaybı durumunda, kasıtlı olarak veya ağır ihmal nedeniyle web üreticisi sorumlu tutulamaz. Müşteri, web üreticisinin ihmali veya temsili halinde, gerekli tüm verileri tekrar ücretsiz olarak temin etmeyi taahhüt eder.

 1. Hizmetlerin kapsami

 2. Müşterinin istek ve bilgilerine dayanarak, web fabrikasının oluşturduğu web sitesi seçilen tarife paketine göre web şirketi tarafından güncellenecek ve sürdürülecektir. 
  1. Değişiklikler mümkün olduğunca çabuk yapılır, ancak işlem süresi çaba ve değişikliklere bağlıdır.
  2. Hiçbir durumda DNC Webfabrika’nin iş yeri önceden randevu alınmaksızın ziyaret edilemez.
  3. DNC Webfabrika’nin performans yükümlülüklerinin konusu münhasıran kabul edilen hizmetlerdir. Ekonomik bir başarı arzu edilir, ancak açıkça borçlu değildir. Web siteleri, sunulan tarife paketlerinde teknoloji ve içerik açısından temsil edilebilen arama motorlarına yönelik imkanlara göre optimize edilir. İnternette veya arama motorlarında belirli bir kazınabilirlik garanti edilemez.

Müşterinin katılımı

Web sitesinin ve ek hizmetlerin hızlı tamamlanmasının yanı sıra başarı ve kalite, müşterinin katılımının kalitesine büyük ölçüde bağlıdır. Her iki taraf için de süratli bir süreç sağlamak için müşteri gerekli bildirimleri e-posta ile aldıktan sonra servis@dnc-webfabrika.com adresine gönderecektir. Müşterinin sorumlu olduğu veya zamanında tamamlanamayacağı durumlar nedeniyle web sitesi veya ek hizmetin tamamlanamaması durumunda, müşterinin ödeme yükümlülüğü üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Hem DNC Webfabrika hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü sahışlarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

DNC Webfabrika, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan DNC Webfabrika mesul değildir.

ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

GARANTİ

Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.

DNC Webfabrika tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak Web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ

Web sitesinin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise DNC Webfabrika aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

Müşteri için yapılmış olan tüm tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı,kurumsal evraklar, logo, kartvizit ve diğer matbuu evraklar, mockup sunumlar dahil) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda DNC Webfabrika işin %100’ünü tamamlamamış / teslim etmemiş olsa dahi ödeme kısmının %50  müşteri talep etmeyecektir.

PROJE AMACI & MOCKUP GÖRSELLEŞTİRMELER

Günümüz teknolojisine uygun, gerek görsel gerekse de teknolojik olarak kurumu en iyi şekilde temsil edecek web sitesini oluşturmak.
En üst düzeyde arama motorları alt yapısına uygun olarak kurumun ziyaretçi sayısını maksimum düzeye çıkarmak.
DNC Webfabrika, Müşteri web Sitesi için sunacağı/sunduğu dijital sunumlarda kullandığı tüm mockup (kartvizit,matbuu evrak tasarımları, kataloglar, antetli zarflar v.b görselleştirmeler) tasarım ürünlerini baskı olarak üretip, herhangi bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak teslip edeceğini taahhüt etmez. Tüm mockup ürünler dijital sunumu görselleştirmek ve ürün algısını güçlendirmek için kullanılır. Müşteri talebi doğrultusunda bu dijital mockup görselleri ücreti karşılığında vektörel olarak Müşteri’ye teslim edilir.

Müşteri bu dijital mockup ürünlerin baskı versiyonları için DNC Webfabrika´den fiyat teklifinde bulunabilir

Gizlilik

Sözleşme tarafı, onunla yapılan sözleşme bağlamında, kişiyle ilgili verilerin saklanması, değiştirilmesi ve / veya silinmesi ve sadece gereklilikler kapsamında üçüncü taraflara iletilmesi gerçeğini kabul eder. Bu özellikle bir alanın tescili ve / veya değiştirilmesi için gerekli olan verilerin iletimi için geçerlidir (İnternet adresi).

Ödeme şartları

Ücretlerin faturalandırılması, sözleşmenin imzalanmasınla başlar.

Tek seferlik kurulum ücreti sözleşmenin imzalanmasıyla sonuçlanmaktadır. DNC Webfabrika, Müsteriye çesitli ödeme imkanlari tanımaktadır(Kredi Kartı, Tek çekim, Taksitlendirme,aylık otomatik ödeme )

Müşterinin vadesi gelen ödemelerde gecikme olması durumunda, DNC Webfabrika ödenmemiş tutarın ödenmesine ve sonuçta ortaya çıkan masrafların müşteriye iletilmesine kadar daha fazla hizmet sunmama hakkını saklı tutar. Otomatik ödeme ayarlanmamış ise, DNC Webfabrika toplu ödeme alabilir, 

Ticari Markalar / Telif Hakları

  1. Kullanım hakları, yalnızca muallak tazminat taleplerinin tamamının ödenmesinden sonra müşteriye devredilir.

Hak aktarımı

DNC Webfabrika bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini bir veya daha fazla üçüncü tarafa devredebilir (sözleşme varsayımı).
Müşteri, sadece DNC Webfabrika´ninn önceden onayı ile bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devretme hakkına sahiptir.

PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ

DNC Webfabrika,Müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin sitenin yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır.

Projenin yapım süreci ana sayfa onaylanmasının ardından 30 iş günüdür.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri

ve İcra Daireleri yetkilidir.

Copyright All Rights Reserved © 2015

0